Skip to main content

INLEIDING

VIDEO ART, DIGITAL MEDIA & PHOTOGRAPHY FIGURING LANDSCAPES
12 STREET PROJECTIONS, 6 LIGHT BOX PHOTOS IN PUBLIC SPACE AND 7 INDOOR VIDEO INSTALLATIONS

De tweedelige tentoonstelling Out There in Maastricht (okt. / nov. 2014) en Rotterdam (febr. / mrt. 2015), georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam, toont nieuwe eigentijdse landschapsbeelden van hedendaagse kunstenaars die werken met video, fotografie en ‘net art’. Verdeeld over 2 tentoonstellingszones in 2 steden worden 50 kunstwerken getoond die niet alleen in een 500 jaar lange traditie van landschapskunst staan, maar die deze oude betekeniskaders door nieuwe technieken en zienswijzen ook oprekken en actualiseren.

Vanaf de Hollandse Meesters in de 17de eeuw tot aan het begin van de 20ste eeuw is een ‘landschapskunstwerk’ een belangrijke representatie geweest van de cultuur waarin het kunstwerk gemaakt is. De landschapschilders gaven niet alleen hun visie op de natuur, ze waren ook relevant voor de veranderingen binnen de cultuur. De cultuurfilosoof Tom Lemaire betoogt in zijn boek Filosofie van het landschap (1970) dat landschapskunst als beelddrager van een cultuur aan betekenis heeft ingeboet en dat sinds de 20ste eeuw het landschap in de schilderkunst en de fotografie slechts herhalingen van zetten zijn en daarmee geen nieuwe inzichten meer geven.

Door de opkomst van digitale technieken en media heeft de beeldende kunst en het ‘landschapsgenre’ in het einde van de 20ste en het begin van de 21ste eeuw een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Dit veranderde de wijze waarop de 21e eeuwse mens de wereld bekijkt, interpreteert en informatie verzamelt.

In Out There worden eigentijdse videoprojecties en videoinstallaties gekoppeld aan nieuwe digitale landschapsfotografie en computergegenereerde kunstwerken die een basis hebben in de social media, Google Maps, Google Earth, Streetview, GPS, satellietbeelden, bewakingscamera’s, webcams, flickr en Instragram. Vanuit de alomtegenwoordigheid en ‘maakbaarheid’ van het beeld worden nieuwe spannende landschapswerken gemaakt. De hedendaagse gefragmenteerde en versplinterde wereld vraagt om andere visualisaties, interpretaties en duiding.

Door het gebruik van bewegend beeld, slide-show, stop-motion of digitale bewerking en adresseren eigentijdse bewegende en ‘bevroren’ landschapswerken niet alleen hedendaagse maatschappelijke, politieke, ecologische of esthetische vraagstukken, ook thematiseren ze noties van tijd, stilstand en beweging. Hiermee wordt het beeldarchief van de kunstgeschiedenis als het collectieve geheugen ingezet om nieuwe betekenisvolle verhalen te vertellen. Verhalen over onze relatie met het rurale en stedelijke landschap en hedendaagse beeldcultuur.