Skip to main content

INLEIDING

23 STREETPROJECTIONS
6 INDOOR INSTALLATIONS
6 SOUNDSCAPES

IN PUBLIC SPACE
MAASTRICHT AND HEERLEN
THE NETHERLANDS

Gesproken taal, beeldende taal en het geschreven woord zijn het vertrekpunt bij Paraphrasing Babel.

De geselecteerde werken van gerenommeerde kunstenaars en jong talent geven een divers beeld van de kracht en macht, maar ook van de beperkingen en grenzen van taal. In beeld, tekst en klankcomposities thematiseren kunstenaars de sociaalpolitieke connotaties van taal, de manier waarop de media ons handelen en denken sturen en hoe taal door maatschappelijke en technische ontwikkelingen onze manier van communiceren beïnvloedt. Door deze uiteenlopende thematieken te bundelen geeft de tentoonstelling nieuwe inzichten in de reikwijdte en betekenisgeving van taal.

Paraphrasing Babel is een multidisciplinaire tentoonstelling met videoprojecties, video-installaties, bewegende grafische structuren en geluidskunstwerken in de openbare ruimte van de stedelijke tegenpolen Heerlen en Maastricht – twee steden in een grensstreek waar verschillende talen en dialecten gesproken worden en culturen samenkomen. De 35 projecties en ‘soundscapes’ zijn zelden buiten de muren van musea of kunstinstellingen getoond. Door hun specifieke inhoud zijn de werken uitermate geschikt voor vertoning in het (semi-)publieke domein. De straat is de plek waar verschillende talen elkaar raken of vermengen en waar de media en commercie zich tot het publiek richten. In deze omgeving gaan de kunstwerken een directe relatie aan met de toeschouwer of toevallige passant en spreken zo op een andere manier tot het publiek.

Bart van den Boom

Samenstelling tentoonstelling: Bart van den Boom en Annet Dekker
Artistiek advies: Mique Eggermont, Benny Nemerofsky Ramsay
Jury Open Call – Intro in situ / Viewmaster: Bart van Dongen, Bart van den Boom en Annet Dekker

Stichting Viewmaster
Stichting Viewmaster organiseert sinds 2010 videokunsttentoonstellingen in de openbare ruimte en verhoudt zich thematisch tot deze openbare ruimte en de gebruikers ervan. De tentoonstelling For Real(Maastricht en Hasselt, 2010) wist beschouwers in de openbare ruimte mee te voeren in de fictieve urbane landschappen en fantasiewerelden van de kunstenaars. De tentoonstelling BodyTalks (Maastricht, 2011) toonde hoe de disciplines ‘videokunst’ en ‘experimentele korte dansfilm’ elkaar beïnvloeden, hoe dans een taalmiddel kan zijn en nonverbale communicatie een choreografie kan worden.Paraphrasing Babel stelt niet de direct leesbare lichaamstaal centraal, maar veeleer de moeilijker te duiden taalvormen en de misverstanden en miscommunicatie die daaruit kunnen voortkomen.

Bart van den Boom