Skip to main content

INLEIDING

28 UTOPIAN PROJECTIONS
IN PUBLIC SPACE

Onze hedendaagse leefwereld wordt steeds meer doordrongen van visuele prikkels. Film, televisie, reclame en games presenteren in diverse media een overvloed aan fictieve, realistisch ogende of fantasievolle (3D)-animaties en interactieve beeldverhalen. Verhalen waarin bestaande en fictieve werkelijkheden in elkaar overvloeien. Dit roept vragen op over hoe onze beleving van de bestaande werkelijkheid beïnvloed wordt door deze voortdurende stroom van beelden, waarin de grenzen tussen realiteit en virtualiteit, het artificiële en authentieke steeds meer vervagen. In hoeverre is het nog mogelijk om zinvolle betekenissen toe te dichten aan een beeldcultuur waarin het onderscheid tussen werkelijkheid en fictie lijkt te verdwijnen? En welke rol speelt kunst in de openbare ruimte bij het leggen van betekenisvolle verbanden tussen fysieke, imaginaire en mentale ruimtes?

For Real – 28 Utopian Projections in Public Space haakt in op deze actuele ontwikkelingen binnen onze mediacultuur. Van 1 tot en met 31 oktober 2010 zijn in de openbare ruimte van de steden Maastricht (Nederland) en Hasselt (België) totaal achtentwintig uiteenlopende artistieke visies op de verschuivende grenzen tussen ‘real’ en ‘unreal’ te zien. De projecties, van (inter)-nationaal gevestigde kunstenaars en jong aanstormend talent, visualiseren onbekende werkelijkheden, droomwerelden, utopieën of daaraan tegenovergesteld apocalyptische verhalen die zowel verwondering oproepen als vervreemdend werken. For Real presenteert vier uiteenlopende ‘domeinen’ waarbinnen de grenzen tussen fictie en realiteit worden afgetast: het (urbane) landschap en binnenruimtes, virtuele ruimtes ontsprongen uit computer en games, naar politiek of nieuws verwijzende werken en beeldverhalen met een sterke persoonlijke lading. De geselecteerde videowerken zijn zelden of nooit in de openbare ruimte getoond. Door ze te vertonen in een fysiek, op veiligheid en duidelijkheid ingericht, stedelijk landschap worden andere betekenislagen aangeboord dan in een ‘white cube’ en ‘black box’ van museum of kunstinstelling. Instellingen waar de ‘echte wereld’ is buitengesloten.

Het Maastrichtse stadsdeel Céramique en de binnenstad van Hasselt veranderen gedurende een maand in een open tentoonstellingsruimte.  Door deze tijdelijke interventie in de openbare ruimte doet For Real een appèl op het anders bekijken en interpreteren van de videokunstwerken én op het anders ervaren van de openbare ruimte. Doordat de kunstwerken vanaf de straat zichtbaar zijn lopen fictie en realiteit letterlijk in elkaar over. For Real brengt voor even een nieuwe werkelijkheid in onze vertrouwde omgeving.

Bart van den Boom