Skip to main content

A Stage of Luminosity
Arno Coenen


19-09 tot 20-10 / Vrijthof Maastricht
iedere avond, van zonsondergang tot middernacht

Viewmaster Projects presenteert vanaf donderdagavond 19 september 2019 een nieuw en groots videokunstproject op het Vrijthof in Maastricht: A Stage of Luminosity. Het kunstproject is een cross-over tussen cultureel erfgoed en nieuwe media en bestaat uit twee 12 meter hoge en 4 meter brede projecties in de openbare ruimte. Kunstenaar Arno Coenen heeft op uitnodiging van Viewmaster Projects twee nieuwe sterk verticaal gerichte videowerken gemaakt waarin het unieke en waardevolle papieren beeldarchief van het Limburgse glazeniersatelier ‘NV Glasschilderkunst F. Nicolas en zonen, sedert 1940 Max Weiss te Roermond’ tot leven komt.

De meterslange historische ontwerp- en werktekeningen, voornamelijk voor kerkelijke glas-in-lood ramen, (gemaakt tussen 1855 en1969) zijn door het SHCL in Maastricht gedigitaliseerd. Arno Coenen heeft een selectie uit het archief getransformeerd tot twee computeranimaties vol sprankelende kleur- en lichtvelden, driedimensionale effecten en caleidoscopische patronen. Twee verschillende videowerken die elk op een eigen manier ontsproten zijn uit de erfgoedcollectie en een compleet nieuw licht werpen op glas-in-lood ramen.

Met respect voor het verleden is A Stage of Luminosity een eigentijds en eigenzinnig eerbetoon aan het oude ambacht en vakmanschap van de Limburgse glas-in-lood-kunstenaars. Coenen versmelt en vermengt de oude, werk- en ontwerptekeningen met de modernste digitale technieken en verbindt hiermee 19de en 20ste eeuwse beeldtaal met nieuwe media en communicatiemiddelen uit de 21ste eeuw.

Door Coenens’ koppelingen tussen erfgoed en digitale media roept het kunstproject nieuwe betekenissen op. A Stage of Luminosity vertelt een gelaagd beeldverhaal waarin naast universele thema’s als geloof, hoop, liefde, onschuld, kwaad en de dood ook licht en kleur een hoofdrol spelen.

Uniek aan A Stage of Luminosity is dat het een ruimtelijk, sculpturaal karakter heeft. Dit doordat de ranke hoge zuil vrij op het plein staat en aan twee zijden een ander videowerk presenteert. De extreem verticale maatvoering verwijst niet alleen naar het bronmateriaal (lange tekeningen voor gotische kerkramen), maar ook naar de eigentijdse ‘vertical cinema’. Onder invloed van smartphones worden er steeds meer verticaal georiënteerde videowerken, videoclips, nieuwsitems en vlogs gemaakt en gedeeld. Ook op dit vlak komen verleden en heden in A Stage of Luminosity samen.

Concept en realisatie: Bart van den Boom / Viewmaster Projects

Meer te zien:
Het archief van glazeniersatelier ‘NV Glasschilderkunst F. Nicolas en zonen, sedert 1940 Max Weiss te Roermond’ bestaat uit meer dan 1000 ontwerptekeningen en kleine schetsen en 10.000 kartons. De digitalisering en inventarisatie is gedaan door het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Het Cuypershuis Roermond toont tot 16 feb. 2020 de tentoonstelling ‘Atelier Frans Nicolas’ waarin het ontstaan en functioneren van het atelier centraal staan. Tot 5 jan. 2020 presenteert het Historiehuis ‘Een schat aan scherven’. Deze twee tentoonstellingen geven een historische bedding aan A Stage of Luminosity.
www.cuypershuisroermond.nlwww.historiehuisroermond.nl

Arno Coenen
De werkwijze van Arno Coenen heeft raakvlakken met de glas-in-lood kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw. Zoals veel kunstenaars uit de vorige eeuwen opdrachten uitvoerden en voor (semi-) openbare ruimtes, zo werkt ook Coenen vaak in opdracht aan projecten in de publieke ruimtes. Net als vroeger, ook vaak ingebed in een architecturaal kader, spectaculair, decoratief en overdadig. In zijn eclectische werken (soms zelfs complete gesamtkunstwerken) maakt Arno Coenen krachtige koppelingen tussen ‘high culture’ en ‘low culture’, tussen ‘street art’ en de canon van de kunstgeschiedenis. Het ‘decoratieve’ en het ‘populaire’ zijn hierbij belangrijke stijlmiddelen. Door versmelting van de verschillende stijlmiddelen spreken de laagdrempelige, overdadige kunstwerken zowel een breed als jong publiek aan. Viewmaster Projects werkte eerder samen met Arno Coenen: 360° BRNDWR #5 / A First Stage. www.arnocoenen.eu

Opening

Speciale eenmalige muzikale performance tijdens opening
The Worship – A live performance for A Stage of Luminosity
music by HABITANTS & Rutger Muller

 

Atmospherische rock band HABITANTS en hedendaagse componist Rutger Muller zijn op uitnodiging van Viewmaster Projects, Musica Sacra Festival, Intro in situ en de Muziekgieterij een samenwerking gestart. De componist en band hebben speciaal voor de opening van A Stage of Luminosity een nieuw muziekstuk geschreven dat eenmalig opgevoerd zal worden tijdens de opening op 19 september. Het optreden van 18 min. (even lang als de videowerken van Arno Coenen) is een performance en geen regulier bandoptreden. Muller en HABITANTS nemen de bezoekers op de openingsavond mee in soort meeslepend aanbiddingsritueel Een uniek live-optreden dat zich op vloeiende, dynamische manier beweegt tussen de kleurrijke en mystieke elementen die Arno Coenen in A Stage of Luminosity heeft gelegd. Na 19 sept. zal de aanbidding in stilte zijn.

Rutger Muller
Rutger Muller is electroacoustic composer (MA Music Technology) focused on the intricacies of timbre, acoustics and spatiality. He extract compositions or “soundspaces” from elements of ancient/classical music, (dark) ambient, (dub) techno, free improvisation and architectural ideas. By shaping a semi-abstract sound, he wants to transcend the drama of emotion, to reach beyond it, towards the patterns and noises of consciousness (the micro cosmos), outer space (the macro cosmos) and nature. Through electro-acoustic sound design and collaborations with contemporary (classical) instrumentalists, he want to shed new light on the spiritual (minimalist) essence of musical cultures — and to investigate how to make sense of this in our hectic (digital) culture. The results are often more mystic than abstract; on the edge between tranquil and uncanny.

HABITANTS
HABITANTS are the living proof that atmosphere, talent and honest music can still prevail in an ailing music industry. With a solid rock history, René Rutten of the Dutch band ‘the Gathering’ decided to start a new band in 2015 with guitar player Gema Perèz and vocalist Anne van den Hoogen. With a mix of atmospheric, dynamic electric guitar melodies, silvery vocals and soft electronic and organic beats, the music can be best described as film music noir, creating a slow rollercoaster ride from bright colorful lights to uncomfortable pit dark caves. Habitants has Mirte Heutmekers on bas and Jerome Miedendorp de Bie on drums.